tiistai 9. joulukuuta 2014

Jäsenkyselyn tulokset

Jäsenkysely järjestettiin 24.-31.10.2014 sähköisen e-lomakkeen avulla. Jäsenkyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa jäsenistä ja kysellä heidän mielipiteitään yhdistyksen toiminnasta. Kyselyyn vastasi 29 %, mikä on tiukan aikataulun huomioon ottaen hyvä tulos ja kertoo Somistajayhdistyksen jäsenten aktiivisuudesta.

Yli 90% vastanneista on suorittanut alan ammattitutkinnon Suomessa tai ulkomailla
Alan töitä tekee lähes 70% vastaajista
Noin 40% vastaajista oli työskennellyt alalla yli 10 vuotta

 


Kyselystä kävi ilmi, että jopa yli 90% vastaajista oli tyytyväinen yhdistyksen tiedottamiseen ja 85% ilmoitti saavansa tarpeeksi tietoa toiminnasta. Moni ei kuitenkaan päässyt lukemaan yhdistyksen Facebook -sivuja, koska heillä ei ole profiilia Facebookissa. Blogiin toivottiin lisää kirjoituksia eri näkökulmista ja ehdotettiin kiertävää bloggausta.


Yli 60% oli nykyisen nimen säilyttämisen kannalla. Moni kokee nimen perinteiseksi ja tunnetuksi.  Osa vastaajista kuitenkin ajatteli, että somistaja on aika vanhahtava termi ja että monilla on siitä liian suppea käsitys. Usein ihmiset kuitenkin kysyvät mitä oikeasti teet, olit sitten somistaja tai visualisti. 

Eniten  vastaajat  toivoivat  pienimuotoisia alan koulutuksia,  kursseja  ja  luentoja. Toiseksi eniten kiinnostusta oli yritysvierailuihin. Tapahtumia  toivottiin  enemmän muualle Suomeen, muun muassa Ouluun. Tapahtumat on viime aikoina järjestetty paljolti pääkaupunkiseudulla, koska yli 60% jäsenistä asuu pääkaupunkiseudulla tai sen lähialueilla. Ehdotettiin, että yhdistys olisi esmerkiksi muiden tahojen järjestämissä alan tapahtumissa ympäri Suomea ja saisi näin näkyvyyttä ja uusia jäseniä. Yhteistyötä ehdotettiin myös koulujen ja yritysten kanssa ja moni oli itsekin valmis osallistumaan vapaaehtoisena tapahtumien järjestämiseen.

Saimme useita hyviä kehitysehdotuksia, jotka yhdistyksen hallitus ottaa varmasti huomioon yhdistyksen toimintaa suunniteltaessa.

Kiitos vastanneille!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti